Σοφία καθηγήτρια ξένων γλωσσών

Είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Έχω μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής κι αναλαμβάνω αγγλικά με δυσλεξία. Έχω εξειδίκευση στη διδασκαλία ελληνικών των ξένων και επειδή σπούδασα στην Ιταλία εχω ιταλική επάρκεια. Έχω δυο μεταπτυχιακά στην Ιταλία. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Πέμπτη (με συνεννόηση) Πιστοποίηση: Ικανοποιητική (70%) Αμοιβή: 12€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Αικατερίνη Λαζαρίδου, Καθηγήτρια Ιταλικής Γλώσσας, Πειραιάς

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Ιταλίας με 30ετή πείρα διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας όλων των επιπέδων. Ιδιαίτερη ικανότητα ανάπτυξης γρήγορης προφορικής επικοινωνίας για κάθε περίσταση. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Κυριακή 9:00-13:00, 16:00-22:00 (με συνεννόηση) Πιστοποίηση: Πολύ ικανοποιητική (75%) Αμοιβή: 12€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

ΣΟΦΙΑ ΡΕΚΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Απόφοιτη Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ, φοίτηση στην Ιταλία (Università degli studi di Genova), Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γλωσσολογία. 15ετής εμπειρία στη διδασκαλία όλων των επιπέδων σε παιδιά και ενήλικες (και σε γκρουπάκια) Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: Κατά περίπτωση Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Καθηγήτρια Ιταλικών, Αθήνα

Απόφοιτος ΑΠΘ με πολύχρονη εμπειρία σε διπλωματα Ιταλικής Γλώσσας. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00 (με συνεννόηση) Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: 10€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Ιπποκράτης Καλογερόπουλος, Γαλλικά και Ιταλικά, εξ’ αποστάσεως από την Ιταλία

Καθηγητής με 18χρονη παραμονή στο Παρίσι, πλέον στην Ιταλία, και 20 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία νέων και αρχαίων γλωσσών σε μικρά και μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, παραδίδει εξ’ αποστάσεως (Skype, Zoom, Whatsapp, Viber) μαθήματα γλώσσας, πολιτισμού και λογοτεχνίας γαλλικών, ιταλικών, αρχαίων ελληνικών και λατινικών όλων των επιπέδων. Δωρεάν το πρώτο αναγνωριστικό μάθημα και … Περισσότερα

Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας

Παραδίδω μαθήματα Ιταλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία Ιταλικής γλώσσας, για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Ιταλική Φιλολογία καθώς και παροχή βοήθειας στα μαθήματα της Ιταλικής Φιλολογίας. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Πέμπτη-Παρασκευή 9:00-15:00 (κατόπιν συνεννόησης) Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: 11€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί