Γιώργος Μπότης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Αθήνα

Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής και υποψήφιος διδάκτορας της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εμπειρία στην εκπόνηση εργασιών χάριν της απαιτητικότητας των σπουδών. Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (70%) Αμοιβή: Κατά περίπτωση Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Μηχανολόγος Μηχανικός

Φοιτητής του Πα.Πελλ. με τρία χρόνια εμπειρίας σε τεχνική εταιρία και τεχνικό γραφειο και πέντε χρόνια εμπειρίας σε σχεδιαστικά προγράμματα και εργασίες με τα προγραμματα Autocad 2D, 3D & Solidworks. και οργανωτικότητα. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-21:00, Σάββατο-Κυριακή 10:00-17:00 (κατόπιν συνεννόησης) Πιστοποίηση: Ικανοποιητική (60%) Αμοιβή: 10€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Μπατακόγιας Απόστολος, Σπουδαστής, Αθήνα

Σπουδαστής μηχανολόγος μηχανικός με ειδίκευση στην αεροναυπηγική, με διετή εμπειρία στην παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων στα μαθηματικά και τη φυσική. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Κυριακή 15:30 -22:00 (με συνεννόηση) Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: 8€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί