Μηχανολόγος Μηχανικός

Φοιτητής του Πα.Πελλ. με τρία χρόνια εμπειρίας σε τεχνική εταιρία και τεχνικό γραφειο και πέντε χρόνια εμπειρίας σε σχεδιαστικά προγράμματα και εργασίες με τα προγραμματα Autocad 2D, 3D & Solidworks. και οργανωτικότητα. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-21:00, Σάββατο-Κυριακή 10:00-17:00 (κατόπιν συνεννόησης) Πιστοποίηση: Ικανοποιητική (60%) Αμοιβή: 10€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Μπατακόγιας Απόστολος, Σπουδαστής, Αθήνα

Σπουδαστής μηχανολόγος μηχανικός με ειδίκευση στην αεροναυπηγική, με διετή εμπειρία στην παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων στα μαθηματικά και τη φυσική. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Κυριακή 15:30 -22:00 (με συνεννόηση) Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: 8€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί