Ελένη Δημητροπούλου, Φιλολογικά, Μελέτη

Αριστούχος απόφοιτη της Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με εμπειρία στη διδασκαλία παιδιών, παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και αναλαμβάνει τη μελέτη παιδιών Δημοτικού. Παραδίδει επίσης μαθήματα Γαλλικών. Δυνατότητα βοήθειας στα Αγγλικά και τη Μουσική. Έμφαση δίνεται στην ολοκληρωμένη προετοιμασία, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και στην ανάπτυξη αισθητικών κριτηρίων των παιδιών. … Περισσότερα

Maria P. – GCSE and A-LEVEL Tutor

General information: * I am a Classics MA graduate from the University of Edinburgh, passionate about the arts and the humanities, currently completing my MSc in Marketing at King’s College London. * I was very fortunate to be taught in Edinburgh by fantastic professors and want to share this knowledge and inspiration with others. I have … Περισσότερα

Μπακαράκη Αθανασία, Φιλόλογος κλασικής κατεύθυνσης, Αθήνα

Αποφοίτησα με άριστα από το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αναλαμβάνω την διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και την καθημερινή μελέτη μαθητών του Δημοτικού. Στόχος μου είναι η αγάπη των μαθητών μου για τη μάθηση και τη βελτίωση. Εξατομικεύω την εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη, καθώς προασπίζω τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή, λαμβάνοντας υπόψιν τις … Περισσότερα

Καλέστε μας!