Δωρεές

Ευχαριστούμε που αποφασίσατε να σκεφθείτε να κάνετε μία δωρεά προς την ένωση των καθηγητών μας. Οι δωρεές μας βοηθούν να ανταπεξέλθουμε στα λειτουργικά μας έξοδα και να βελτιωνόμαστε συνεχώς ώστε να εξυπηρετούμε καλύτερα μαθητές, φοιτητές, γονείς αλλά και καθηγητές.

Οι δωρεές διεκπεραιώνονται μέσω Paypal. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στο Paypal ή την πιστωτική σας κάρτα. Αν θέλετε να κάνετε μία δωρεά με διαφορετικό τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δωρεά 10€

  Δωρεά 20€

   Δωρεά 35€

    Δωρεά 45€

     Δωρεά 70€

      Άλλη Δωρεά – Καθορίστε εσείς το ποσό που θέλετε