Σταυρούλα Συκώκη, Καθηγήτρια Αγγλικών, Online Classes

Είμαι καθηγήτρια αγγλικών εδώ και δύο χρόνια .Έχω εργαστεί σε φροντιστήριο καθως και σε ιδιαίτερα μαθήματα. Έχω τελειώσει το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογιας του ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Αθηνών με βαθμό 8.24 /10 . Διαθεσιμότητα: Δευτέρα -Κυριακή 9:00-21:00 (κατόπιν συνεννόησης) Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: 10€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Αθανασία Κοκκινίδου, Καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη

Πολυετής διδασκαλία αγγλικής γλώσσας όλων των επιπέδων με επιπλέον σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΑΠ). Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-19:00 (Κατόπιν συνεννόησης) Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: Κατά περίπτωση Αξιολόγηση: Εκκρεμεί