Καθηγήτρια Ιταλικών, Αθήνα

Απόφοιτος ΑΠΘ με πολύχρονη εμπειρία σε διπλωματα Ιταλικής Γλώσσας. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00 (με συνεννόηση) Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: 10€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Χαροκόπου Κατερίνα, Καθηγήτρια Ιταλικών, Αθήνα

Η πολυετής εμπειρία μου, σε συνδυασμό με το ταλέντο μου και τη μεταδοτικότητα, καθιστούν το μάθημα ευχάριστο και αποδοτικό.Η επιλογή των βιβλίων έχει γίνει μετά από μεγάλη διερεύνηση κρίνοντας ποιο θα ταιριάζει στην προσωπικότητα του εκάστοτε μαθητή.Κύριο μέλημα μου είναι να φτάσει στον στόχο του ο μαθητής.Είτε αυτός είναι απλά να επικοινωνήσει, είτε γιατί θέλει … Περισσότερα