Βασίλειος Ελευθεριάδης

Έμπειρος αναλυτής δεδομένων, Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Στατιστική.
Συντονιστής-Επιβλέπων ομάδας εκπόνησης ερευνητικών έργων. Δυνατότητα πολλαπλών παραδόσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Οι Στατιστικές αναλύσεις παραδίδονται σύμφωνα με το APA Style που ορίζεται από τα περισσότερα Πανεπιστήμια. Σε κάθε ανάλυση υπάρχουν οι απαραίτητοι σχολιασμοί, Πίνακες και Γραφήματα 3D.
Χρήση παραμετρικών, μη παραμετρικών ελέγχων, ανάλυση παλινδρόμησης, παραγοντική ανάλυση, ανάλυση κύριων συνιστωσών, ανάλυση κατά συστάδες, διαχωριστική ανάλυση, ανάλυση χρονοσειρών και νευρωνικά δίκτυα.
Ανάλυση συνεντεύξεων με θεματική ανάλυση ή ανάλυση περιεχομένου.
Δυνατότητα υποστήριξης εξ ολοκλήρου το ερευνητικό κομμάτι ποσοτικών ή ποιοτικών ερευνών
Δυνατότητα υποστήριξης στο θεωρητικό μέρος διπλωματικών Μαθηματικών, ψυχολογίας, παιδαγωγικών, φυσικοθεραπείας, διατροφολογίας, βιολογίας, νοσηλευτικής, φυσικής αγωγής, ιατρικής και τουριστικών επιστημών.
Συγγραφή άρθρων στον τομέα των Μαθηματικών, ψυχολογίας, παιδαγωγικών, φυσικοθεραπείας, διατροφολογίας, βιολογίας, νοσηλευτικής, φυσικής αγωγής, ιατρικής και τουριστικών επιστημών.

Διαθεσιμότητα: 10:00-20:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Πλήρης (95%)

Αμοιβή: 15€/ώρα

Αξιολόγηση: Άριστη (9/10)-Ιουλ. 2020)

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχόλια Χρηστών

    Σχολιάστε