Οικονομολόγος, Χαλκίδα

Έμπειρος για απαιτητικούς φοιτητές. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Κυριακή 18:00-22:00 (κατόπιν συνεννόησης) Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%) Αμοιβή: 15€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Κωνσταντίνος Παπαλίτσας, Πολιτικός Μηχανικός

Δομοστατικός, Project Manager, Certified nZEB Designer, Real Estate Consultant Διαθεσιμότητα: Καθημερινά 19:00-22:00, Σάββατοκύριακο 10:00-14:00 & 18:00-20:00 (με συνεννόηση) Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%) Αμοιβή: Κατά περίπτωση Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Μαρία Τσώκου, Καθ. Αγγλικών, Χαλκίδα

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (70%) Αμοιβή: Κατά περίπτωση Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Ria S, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, Χαλκίδα

Αγγλικά γιά όλα τα επίπεδα,από καθηγήτρια με 25ετή φροντιστηριακή διδακτική εμπειρία.Υπεύθυνη και συστηματική διδασκαλία με δωρεάν σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: 12€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Βασιλική Σαρκατζίδη, Μαθηματικός, Χαλκίδα

ΕμπειρίαΕπιτυχία Διαθεσιμότητα: Κατόπιν συνεννόησης Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: 8€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί