Σοφία καθηγήτρια ξένων γλωσσών

Είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Έχω μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής κι αναλαμβάνω αγγλικά με δυσλεξία. Έχω εξειδίκευση στη διδασκαλία ελληνικών των ξένων και επειδή σπούδασα στην Ιταλία εχω ιταλική επάρκεια. Έχω δυο μεταπτυχιακά στην Ιταλία. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Πέμπτη (με συνεννόηση) Πιστοποίηση: Ικανοποιητική (70%) Αμοιβή: 12€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

Γιώργος Πέππας, Φυσικός, Πρέβεζα

Πτυχιούχος του τμήματος φυσικής του πανεπιστημίου Πατρών. Τρίμηνη πρακτική άσκηση στο ΕΚΦΕ Πατρών. Έχω βοηθήσει στην επιτήρηση στους πανελλήνιους διαγωνισμούς φυσικής και χημείας στην Πάτρα. Έχω συμμετάσχει στη διοργάνωση και διεξαγωγή του μαθητικού διαγωνισμού grand prix για σχολεία που υπάγονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Διαθέτω εμπειρία στην παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων φυσικής σε γυμνάσιο και … Περισσότερα