Ιατρός

Πτυχιούχος Ιατρικής και νοσηλευτικης αναλαμβάνει φοιτητικές εργασίες και προετοιμασία εξετάσεων σε φοιτητές σχολών υγείας. Διαθεσιμότητα: Κατόπιν συνεννόησης Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: Με συνεννόηση Αξιολόγηση: Εκκρεμεί