Ιατρός

Πτυχιούχος Ιατρικής και νοσηλευτικης αναλαμβάνει φοιτητικές εργασίες και προετοιμασία εξετάσεων σε φοιτητές σχολών υγείας.

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν συνεννόησης

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: Με συνεννόηση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!