Μπακαράκη Αθανασία, Φιλόλογος κλασικής κατεύθυνσης, Αθήνα

Αποφοίτησα με άριστα από το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αναλαμβάνω την διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και την καθημερινή μελέτη μαθητών του Δημοτικού. Στόχος μου είναι η αγάπη των μαθητών μου για τη μάθηση και τη βελτίωση. Εξατομικεύω την εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη, καθώς προασπίζω τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή, λαμβάνοντας υπόψιν τις ατομικές ανάγκες του.
Η αμοιβή μου είναι κι αυτή εξατομικευμένη και ευέλικτη.

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν συνεννόησης

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!