ΕΥΗ ΝΤΑΪΝΤΑΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: Κατά περίπτωση Αξιολόγηση: Εκκρεμεί