Δέσποινα Τεκτονίδου, Γεωλόγος, Αθήνα

Πτυχιούχος Γεωλογίας, τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών και αναμονή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, τομέας Ορυκτολογίας Πετρολογίας. Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-21:00 (με συνεννόηση Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%) Αμοιβή: 10€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί