Μάριος Δερματάς, Φιλόλογος, Πέραμα-Πειραιάς

Προσαρμογή σε κάθε είδους χαρακτήρα και υπομονή Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Πέμπτη 17:00-21:00 (κατόπιν συνεννόησης) Πιστοποίηση: Εκκρεμεί Αμοιβή: 10€/ώρα Αξιολόγηση: Εκκρεμεί