Ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση: Πλατφόρμα K net

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο, η ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή καθηγητή και μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους πότε θα συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Έχουν ακόμα τη δυνατότητα να “κατεβάζουν” ή να μοιράζονται εκπαιδευτικό υλικό που τους έχει διαθέσει ο καθηγητής. Το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει κείμενα, παρουσιάσεις, βίντεο, αρχεία ήχου, διαδικτυακές πηγές (συνδέσμους), ασκήσεις, εργασίες και άλλα. Π.χ. ο μαθητής, αφού διαβάσει τις σχετικές πηγές, μπορεί να συμπληρώσει μία άσκηση ή ένα online τεστ. Ολοκληρώνοντας, μπορεί να δει άμεσα τα αποτελέσματα στην οθόνη του υπολογιστή του. Βέβαια, για καλύτερα αποτελέσματα, η ασύγχρονη εκπαίδευση πρέπει ιδανικά να συνδυάζεται με τη σύγχρονη. Για παράδειγμα, μετά το ζωντανό online μάθημα (σύγχρονη εκπαίδευση) μπορεί να δοθεί στους μαθητές υλικό για μελέτη (ασύγχρονη εκπαίδευση). Επίσης, κατά τη διάρκεια του ζωντανού μαθήματος είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό (διαδικτυακές πηγές, παρουσιάσεις, κ.α.). Έτσι η διδασκαλία γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα αλλά και ελκυστική.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης K net

Για να μπορεί να λειτουργήσει η ασύγχρονη εκπαίδευση ικανοποιητικά, είναι απαραίτητη μία κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η ένωση καθηγητών μας έχει εγκαταστήσει στην ιστοσελίδα μας την πλατφόρμα K net που αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο ασύγχρονης εκπαίδευσης και διατίθεται δωρεάν στα μέλη μας (καθηγητές, φοιτητές, γονείς ή μαθητές):

Ασύγχρονη εκπαίδευση με το eclass

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης K net βασίζεται στην εφαρμογή Open eClass, γνωστή πιο απλά ως eClass ή ηλεκτρονική τάξη. To eClass χρησιμοποιείται ευρέως σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμια). Αρκετοί καθηγητές, μαθητές και φοιτητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του eClass. H ηλεκτρονική πλατφόμα K net αποτελεί επομένως μία εξαιρετική λύση για online μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου ή φοιτητές κάθε επιπέδου.

Πλατφόρμα eClass: Εκπαιδευτικά βίντεο

Μπορείτε να δείτε στην πράξη τη λειτουργία της ασύγχρονης εκπαίδευσης και του eClass στα παρακάτω βίντεο. Σας τονίζουμε πως για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα K net της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να κάνετε εγγραφή ως καθηγητής ή μαθητής και μετά να συνδεθείτε. Aγνοήστε όσα αναφέρονται στα παρακάτω βίντεο σχετικά με τη σύνδεση με λογαριασμό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (sch.gr).

Αν είστε καθηγητής, για να μπορέσετε εύκολα να δημιουργήσετε μαθήματα και να προσθέσετε εκπαιδευτικό υλικό σε αυτά, σας συνιστούμε να δείτε το παρακάτω βίντεο (μετά το 1:30).

Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε το παρακάτω βιντεομάθημα για την πλατφόμα eClass (μετά το 0:30).

Σχολιάστε!