Τσέλα Μαρίνα, Φιλόλογος

Φιλοσοφική σχολή Αθηνών, Πείρα σε ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα 1 χρόνο.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή, Κυριακή 2-9 (με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 5€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!