Τρουπή Μαρία, Φιλόλογος

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με μετεκπαίδευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Επίσης, καταρτίζομαι συνεχώς με σεμινάρια, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην εκπαίδευση.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα ως Σάββατο 12:00-21:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 15€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!