Στεφανία Διαμαντοπούλου, Φιλόλογος/Γλωσσολόγος (Α’ Λυκείου – Γυμνάσιο – Δημοτικό – Γερμανικά έως Β2), Αθήνα

Μεταπτυχιακό Γενικής Γλωσσολογίας & Κοινωνιογλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Αμβούργου
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας & Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια:
– Τέχνη & Πολιτισμός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
– Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ongoing)

Ξένες Γλώσσες:
Γερμανικά (C2)
Αγγλικά (Β2)

Συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια & δύο δημοσιεύσεις.

Διαθεσιμότητα: Καθημερινές-Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!