Σωτηροπούλου Μαρία, Φιλόλογος, Πάτρα

Ονομάζομαι Σωτηροπούλου Μαρία και κατοικώ στην Πάτρα. Είμαι Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σπουδών στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου). Έχω δραστηριοποιηθεί με αφορμή το αντικείμενο σπουδών μου σε διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα όχι μόνο ελληνόγλωσσα, αλλά και ξενόγλωσσα που συγκαταλέγονται ανάμεσα σε κορυφαία Πανεπιστήμια. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς ασχολούμαι με την εξ’ αποστάσεως και κατ’ οίκον εκπαίδευση.
Αναλαμβάνω τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού (τιμή προσιτή), Γυμνασίου και Λυκείου. Βρίσκω ιδιαίτερα σημαντικό το συγκεκριμένο επάγγελμα διότι ο εκπαιδευτικός είναι το Α και το Ω των παιδιών, τα οποία επρόκειτο να ενταχθούν στην κοινωνία ως ώριμοι και μορφωμένοι πολίτες.Τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου εργασίας μου είναι η μεθοδικότητα και η εργατικότητα, ενώ σημαντικό κίνητρο αποτελεί ο σεβασμός απέναντι στην επιστήμη και πρωτίστως στο μαθητή.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Πέμπτη 15:00-21:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 12€/ώρα

Αξιολόγηση: Άριστη (9/10) – Σεπτέμβριος 2020

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε