Σιμόνη-Μαρία Γκολούμποβιτς, Φιλόλογος, Θεσσαλονίκη

Απόφοιτη Κλασικής Φιλολογίας Α.Π.Θ./ Κάτοχος Μεταπτυχιακού στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου/ Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διαθεσιμότητα: Τρίτη, Παρασκευή: 18.00-21.00, Τετάρτη: 19.00-21.00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 10€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!