Ματσούκας Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος, Αθήνα

Είκοσι τρία χρόνια εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα τα δεκαπέντε ως μάνατζερ και έξι χρόνια εμπειρία διδασκαλική στην ιδιωτική εκπαίδευση σε σεμινάρια χρηματοοικονομικής, μάρκτετιγνκ, διοίκηση επιχειρήσεων και εξειδικευμένα σεμινάρια προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άριστη κατάρτιση και μεταδοτικότητα.

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 15€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!