Μαθηματικός, Αθήνα

Απόφοιτος μαθηματικού Πατρών, 5ετής εμπειρία σε επίπεδο τάξης και ιδιαίτερων μαθημάτων.

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!