Μαθηματικός

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην κατεύθυνση των Υπολογιστικών Μεθόδων και Εφαρμογών.
Διδάσκω Μαθηματικά σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου- Λυκείου (2012- Σήμερα) καθώς και σε φοιτητές.
Σύνταξη φύλλων εργασίας και ασκήσεων ανάλογα με το επίπεδο και τις γνώσεις του κάθε μαθητή.
Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.
Συνεργασία με δάσκαλο της ειδικής αγωγής για την παιδαγωγική αντιμετώπιση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και τη βιωματική μάθηση μέσω της δραματοποίησης του μαθήματος.
Συνεχής επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών για την πρόοδο των παιδιών τους.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα 11:00-16:00, Τρίτη 10:00-15:00, Τετάρτη 11:00-20:00, Πέμπτη 10:00-16:00, Παρασκευή 10:00–15:00 (κατόπιν συνεννόησης)

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 12€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!