Μαθήματα στατιστικής, matlab, Ηράκλειο Κρήτης

Μαθήματα στατιστικής, matlab, Ηράκλειο Κρήτης

Διαθεσιμότητα: Mε συνεννόηση

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 20€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!