Μάριος Δερματάς, Φιλόλογος, Πέραμα-Πειραιάς

Προσαρμογή σε κάθε είδους χαρακτήρα και υπομονή

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Πέμπτη 17:00-21:00 (κατόπιν συνεννόησης)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 10€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!