Κώστας, Μαθηματικός, Αθήνα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Ιδιαίτερα μαθήματα σε σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ευέλικτο ωράριο

Διαθεσιμότητα: Καθημερινές και Σ/Κ : 10.00-22.00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 8€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!