Κωστας Καρυδάκης, Προγραμματιστής Η/Υ, Αθήνα

Διαθέτω μεγάλη υπομονή και έχω εμπειρία 6 χρόνων σε ενήλικες στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο-Κυριακή 10:00-18:00 (κατόπιν συνεννόησης)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 12€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!