Καθηγητής-Δάσκαλος Θετικών Επιστημών, Αθήνα

Πεπειραμένος Καθηγητής, Μεταπτυχιακές Σπουδές,10+έτη εμπειρίας

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 18.00-22.00, Σαββατοκύριακο 10.00-15.00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 10€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!