Κατερίνα Τζαννάτου, Φιλόλογος, Πάτρα

Πτυχιούχος Φιλόλογος, με εξειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία, διετής εμπειρία με παιδιά δημοτικού και γυμνασίου

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-22:00, Σαββατοκύριακο 9:00-19:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 7€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!