ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΤΡΑ

Αναλαμβάνω μαθητές Γυμνασιου, Α και Β λυκείου για το μάθημα της Βιολογίας.

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!