Γιώργος Καραχάλιας, Μαθηματικός, Αθήνα

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα 4 χρόνια. Σχολαστική και λεπτομερή δουλειά, με στόχο την ανάπτυξη του μαθητή και της μετάδοσης της γνώσης. Συνεχής αναζήτηση των κατάλληλων μεθόδων, με σκοπό την καλύτερη απόδοση του μαθητή. Δημιουργία κατάλληλων ασκήσεων για την εύρεση μαθησιακών κενών και προσαρμογή κατάλληλου προγράμματος, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και επίδοση του μαθητή.

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 12€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!