Ελένη Λιντζαροπούλου, Φοιτητική Υποστήριξη, Πειραιάς

Υποψήφια διδάκτωρ Θεολογίας, πολυετής εμπειρία στην συγγραφή και την επιμέλεια κειμένων, ομιλιών και εργασιών

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!