Ελένη Γιώργκι, δασκάλα, Αθήνα

Σπουδάζω στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα πολιτικών μηχανικών. Συνεργάζομαι τα τελευταία 3 χρόνια με μαθητές διαφόρων ηλικιών.

Διαθεσιμότητα: Καθημερινές τα απογεύματα, Σάββατο πρωί (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!