Χαροκόπου Κατερίνα, Καθηγήτρια Ιταλικών, Αθήνα

Η πολυετής εμπειρία μου, σε συνδυασμό με το ταλέντο μου και τη μεταδοτικότητα, καθιστούν το μάθημα ευχάριστο και αποδοτικό.
Η επιλογή των βιβλίων έχει γίνει μετά από μεγάλη διερεύνηση κρίνοντας ποιο θα ταιριάζει στην προσωπικότητα του εκάστοτε μαθητή.
Κύριο μέλημα μου είναι να φτάσει στον στόχο του ο μαθητής.
Είτε αυτός είναι απλά να επικοινωνήσει, είτε γιατί θέλει να αποκτήσει πτυχίο.

Αναλαμβάνω προετοιμασία για όλα τα πτυχία: Celi, Cils, ΚΠΓ.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-13:00, 17:00- 21:00, Σάββατο 10:00-14:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 10€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!