Χαλκιαδάκη Εύα – Φοιτήτρια Φιλολογίας – Αθήνα

Είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια Φιλολογίας, με ιδιαίτερη αγάπη στο αντικείμενο σπουδών μου αλλά και τα παιδιά Προσφέρω μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσσας, Ιλιάδας και Οδύσσειας σε τάξεις Γυμνασίου, κατ’οίκον. Κατέχω προσωπικές σημειώσεις, έχω αμέριστη όρεξη για σοβαρή δουλειά και ενασχόληση με το αντικείμενο, υπομονή και συνέπεια.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00-22:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 7€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!