Ξυλούρη Θεοφανή, Μεταφράστρια-Υποτιτλίστρια-Καθηγήτρια Γαλλικών

Απόφοιτη Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ίδιου ιδρύματος στον κύκλο σπουδών με τίτλο «Ελληνογαλλικές σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» και κατεύθυνση Μετάφρασης. Στόχος μου είναι η διδασκαλία να γίνεται με ευχάριστο και όσο το δυνατόν πιο διαδραστικό τρόπο, ώστε η γνώση να «χτίζεται» με στέρεους λίθους. Διαθέτω εμπειρία στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες (), ενώ ανανεώνω το υλικό μου για να ταιριάζει με το προφίλ του εκάστοτε μαθητευόμενου. Παρακολουθώ συνεχώς σεμινάρια προκειμένου να είμαι ενήμερη σχετικά με τις νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις εκπαίδευσης, αλλά και του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού που κυκλοφορεί. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ολιγομελών τμημάτων.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-21:00 (κατόπιν συνεννόησης)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 14€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!