Θωμάς Σαρακίντσης, Φιλόλογος – Ιστορικός

Δάσκαλος / Καθηγητής Ελληνικής – Αγγλικής Γλώσσας τα τελευταία δύο χρόνια, σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, αλλά και αλλοδαπούς. Δίνεται, επίσης, σε περίπτωση που ζητηθεί, πολύτιμη βοήθεια, σε μαθήματα από τον ευρύτερο χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα ενδιαφέροντα μου περιστρέφονται γύρω από τον ευρύτερο χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ήτοι από το χώρο της Φιλοσοφίας, των Πολιτικών Επιστημών, της ευρύτερης Λογοτεχνίας (με μία προτίμηση στην Ευρωπαϊκή και Νεοελληνική), της Κοινωνιολογίας, της Υπαρξιακής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας του βάθους, καθώς και της Θεολογίας.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή (κατόπιν συνεννόησης)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 15€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!