Συρράκος Φοίβος, Ιστορικός, Αιγάλεω

Διδακτορικό στην Ιστορία. Οργάνωση και μεθοδικότητα.

Διαθεσιμότητα: Σάββατο-Κυριακή 11:00-14:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (85%)

Αμοιβή: 15€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!