Στριπέλης Νικόλαος, Φιλόλογος

Είμαι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, έχω εμπειρία τόσο από παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων όσο και από παράδοση μαθημάτων σε φροντιστηριακή μονάδα. Ακόμα κάνοντας την πρακτική μου άσκηση έχω εμπειρία και από παράδοση μαθημάτων σε σχολική μονάδα. Είμαι ένα άτομο που διαθέτει μεταδοτικότητα και ενσυναίσθηση, διαθέτω δικές μου σημειώσεις και έχω εμπειρία στην παράδοση μαθημάτων.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 14:00 -22:00 και Σαββατοκύριακο 10:00-17:00

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (70%)

Αμοιβή: 12€/ώρα (συζητήσιμη)

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!