Οικονομολόγος, Χαλκίδα

Έμπειρος για απαιτητικούς φοιτητές.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Κυριακή 18:00-22:00 (κατόπιν συνεννόησης)

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 15€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!