Νικόλαος Παπανικολάου, Καθηγητής ιταλικής γλώσσας

Πτυχίο ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας ΑΠΘ, σεμινάριο διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Διαθεσιμότητα: Καθημερινές 18:00-21:00 (Κατόπιν συνεννόησης)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 13€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!