ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, Καθηγήτρια Ισπανικών

Πολυετής εμπειρία στο χώρο της διδασκαλίας, σε φροντιστήρια, ιδιαίτερα και διαδικτυακά μαθήματα.

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!