Λεωνίς Ρεμούνδου, Βιοτεχνολόγος, Πειραιάς

Είμαι φοιτήτρια του τμήματος Βιοτεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Βιολογίας. Έχω ειδίκευση στην Έκθεση, τη Βιολογία και τη Χημεία. Διαθέτω πείρα στον τομέα της διδασκαλίας, έχω υπομονή και επικοινωνία με τους μαθητές, καθώς πιστεύω πως ο δάσκαλος και ο μαθητής πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία μεταξύ τους για να έχει επιτυχία το μάθημα.

Διαθεσιμότητα: Τρίτη-Κυριακή 17:00-23:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 6€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!