ΚΡΙΜΙΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ

ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΕΡΤ Α.Ε.

FITNESS PERSONAL INSTRUCTOR GROUP FITNESS INSTRUCTOR

Διαθεσιμότητα: ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-18:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 12€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!