Καθηγητής, Φυσικός, Ομιλητής γαλλικής γλώσσας

Απόφοιτος ΕΚΠΑ, συγγραφέας σχολικού βιβλίου γαλλικών.

Διαθεσιμότητα: Κατόπιν συνεννόησης

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: Κατά περίπτωση

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!