Ιωάννα Κάσου, φιλόλογος, Αθήνα

Τελειόφοιτη του πανεπιστημίου Πατρών του τμήματος Φιλοσοφίας και υποψήφια μεταπτυχιακού προγράμματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με ειδική κατεύθυνση Πολιτική Φιλοσοφία. Επαρκής εμπειρία στον χώρο των ιδιαίτερων μαθημάτων με εμφάνιση στα αρχαία και την νεοελληνική γλώσσα.
Ιδιαίτερα απαιτητική και προσηλωμένη στον στόχο του εκάστοτε μαθητή.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα έως Παρασκευή (Με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 7€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!