Γιώργος Τουτζιάρης, Μαθηματικός, Θεσσαλονίκη

  • Ιδιαίτερα μαθήματα με αγάπη και μεθοδικότητα τόσο για το μαθητή όσο και για τα ίδια τα μαθήματα.
  • Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
  • Παρέχονται δωρεάν σημειώσεις, τεστ αξιολόγησης και επιπλέον διαγωνίσματα για να ελέγχεται η πρόοδος του μαθητή και ανίχνευση αδυναμιών σε επιμέρους κομμάτια της ύλης.
  • Χρησιμοποιώ όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στην Εκπαίδευση όπως είναι η ψηφιακή γραφίδα και κάμερα full high definition για όσον το δυνατόν καλύτερο online μάθημα.
  • Εφαρμόζω σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ποικιλία σε δραστηριότητες με σκοπό την επίτευξη των διδακτικών στόχων.

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-22:00 (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 12€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!