Γεωργία Ζαχαροπούλου, Φιλόλογος /Ιστορικός / Καθηγήτρια Ισπανικής Γλώσσας

Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίων ελληνικών, Ιστορίας, Έκθεσης, Νέων ελληνικών, Λατινικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Επίσης, παρέχω βοήθεια σε μαθήματα Αγγλικών και Γαλλικών, ενώ διδάσκω Ισπανικά σε για επίπεδα μαθητών Α1-C1 όντας φοιτήτρια της Ισπανικής Φιλολογίας. Διαθέτω σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, τις οποίες ανανεώνω συνέχεια. Εφαρμόζω τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και έχω εμπειρία στη διδασκαλία μέσω διαδικτύου. Προσαρμόζω το μάθημα στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή χρησιμοποιώντας το κατάλληλο διδακτικό υλικό. Δυνατότητα άμεσης λύσης αποριών μέσω skype και email. Παρακολουθώ σεμινάρια για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Ειδική Αγωγή, ενώ συνεχώς ενημερώνομαι μέσω σεμιναρίων για τη διδακτική μεθοδολογία των αντικειμένων τα οποία διδάσκω.

Διαθεσιμότητα: Με συνεννόηση

Πιστοποίηση: Πολύ Ικανοποιητική (75%)

Αμοιβή: 13€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!