Φιλόλογος – Αθήνα

Απόφοιτος Κλασσικής Φιλολογίας – 2017

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδικής αγωγής – 2020

Ιδιαίτερα μαθήματα 2012 – έως σήμερα

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα – Παρασκευή (με συνεννόηση)

Πιστοποίηση: Εκκρεμεί

Αμοιβή: 10€/ώρα

Αξιολόγηση: Εκκρεμεί

    Επικοινωνήστε μαζί μου


    Σχολιάστε!